Nhất Thành tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm

Thời gian vừa qua , hương Nhất Thành liên tục tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm tới Người tiêu dùng Hà Nội tại các địa điểm : Các khu chung cư , chợ , siêu thị …
Kính mời các Quý khách tới tham quan và trải nghiệm các sản phẩm của hương Nhất Thành :
– Hương Cát Tường .
– Hương Phú Quý .
– Hương An Phát Lộc .
– Hương Phát Lộc .
– Hương Tâm Tài Đức .
– Hương Thái .
– Hương Tâm Hiếu Đức .

________________________________________

𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 

𝐈́𝐭 𝐤𝐡𝐨́𝐢 đ𝐚̣̂𝐮 𝐭𝐚̀𝐧 , 𝐀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐞̉ , 𝐀𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐜

Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐋𝐢𝐞̣̂𝐭 , 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐢̀ , 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 . 

𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟖𝟓 𝟗𝟗𝟖 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐧𝐡𝐚𝐭𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧

☎️ 𝐇𝐚̃𝐲 𝐠𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐚̂𝐦 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 !

☎️ 𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 , Đ𝐚̣𝐢 𝐥𝐲́ , 𝐂𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐜 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 .

#HuongNhatThanh #Huongnhatthanh #nhangNhatThanh

#nhangBac #nhangmienBac #huongbac #huongmienbac

#huongthom #huongcuontan #nhangthom #nhangcuontan

#nhangHaNoi #huongHaNoi #huongtram #nhangtram