Hương thần tài Phát Lộc ( 29cm , phù hợp thắp ban thần tài , chung cư – Combo Bịch lớn 10 túi nhỏ , mỗi túi ~70 nén nhang )

150,000